ciotolubka portal

Temat: Zestawy z marketingu
Na działalność marketingową przedsiębiorstwa i ustalanie jego strategii marketingowej mają wpływ czynniki z jego otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Z makrootoczenia: - sytuacja gospodarcza i polityczna na rynku na którym firma działa bądź zamierza działać - konkurenci: ich pozycja na rynku i sposób działania - dostawcy surowców, materiałów - podmioty wspomagające: przewoźnicy, banki, ubezpieczyciele oraz pośrednicy reprezentujący kanały dystrybucji, które przedsiębiorstwo musi wykorzystać Z mikrootoczenia: - kadra - kapitał, którym dysponuje przedsiębiorstwo ale mam wątpliwości czy o to chodzi :/
Źródło: iie.uni.lodz.pl/viewtopic.php?t=704Temat: Białka
do środka komórki po otwarciu ścianki wewnętrznej - informują naukowcy. Raport podkreśla, że transportery błonowe można podzielić na trzy główne grupy: pierwsza grupa składa się z aktywnych transporterów, które wykorzystują do ... dyfuzję bez udziału energii. Naukowcy rozpoczęli badanie tego białka osiem lat temu we współpracy z japońskim przedsiębiorstwem Ajinomoto Inc. Dr Shinichi Suzuki jako pierwszy odkrył funkcję białka Mhp1 na Uniwersytecie Leeds,...
Źródło: forum.ciekawostka.pl/viewtopic.php?t=1022


Temat: _Wykład 09.01.2010
poziom kompetencji w odniesieniu do kluczowych obszarów działalności, stan zasobów finansowych, pozycję na rynku, specyfikę rynku, potencjał produkcyjny, poziom technologii, doświadczenia w zakresie zarządzania środowiskowego. Uwzględniając powyższe czynniki przedsiębiorstwo może przyjąć...
Źródło: wsm.visst.pl/viewtopic.php?t=399


Temat: Program PESEL2
- Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw obejmującego przebudowę i aktualizację istniejących oraz stworzenie nowych rejestrów państwowych, a następnie ich integrację. Całkowita wartość inwestycyjna projektu oszacowana została na 200 mln zł,...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=1931


Temat: nie chcę podjąć błędnej decyzji- pomóżcie proszę:)
z otoczeniem zewnętrznym (tworzenie wizerunku firmy, prowadzenie kampanii reklamowych). Celem przedmiotów specjalizacyjnych jest nie tylko zaprezentowanie wiedzy teoretycznej, ale również przeprowadzenie zajęć pozwalających studentom nabyć umiejętności skutecznego i efektywnego komunikowania się ... w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W trakcie zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z zadaniami logistycznego wspomagania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji oraz niezbędnymi do pracy narzędziami technicznymi i informatycznymi (w tym systemem ... (menedżera), zwłaszcza w dziedzinie zarządzania kadrami 5. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem- specjalność ta ukierunkowana jest na kluczowe aspekty funkcjonowania małej i średniej firmy oraz zarządzania tej klasy podmiotem gospodarczym w konkurencyjnym otoczeniu. Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zakładania własnej firmy, pozyskiwania środków na jej działalność i rozwój (w tym środków z UE), prawnych aspektów prowadzenia własnej firmy, rachunkowości i finansów ... i sprawnego prowadzenia własnej firmy na rynku krajowym i międzynarodowym, a także pełnienia funkcji kierowniczych w głównych obszarach przedsiębiorstwa. 6. Zarządzanie w biznesie- specjalność ta jest klasyczną specjalnością menedżerską przygotowującą do ... potrafi analizować otoczenie organizacji, dokonuje właściwych wyborów, potrafi prognozować, ale i kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. serdecznie pozdrawiam wszystkie Wizażanki :)
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=295935